ปั๊มลม CHICAGO PNEUMATIC

    ปั๊มลมอุตสาหกรรม 

ชิคาโก นิวเมตริก จากประเทศสหรัฐอเมริกา
"ทางเลือกใหม่สำหรับท่าน"
  ประสิทธิภาพสูงราคาประหยัด โดย 
บริษัท ยู-อินดัสเทรียลเทค จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็น
ทางการจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานและมีประสบการณ์ โดยให้บริการ
ครบวงจรตามมาตราฐานผู้ผลิต 
Visitors: 44,879