เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

   

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แซน แมกซ์ คอนโทรล

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 โดยมุ่งเน้นนําเสนอสินค้าคุณภาพสูง

ได้มาตรฐาน พร้อมบริการหลังการขายที่ดีที่สุด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรมใน

ภาคอิสาน ตลอดระยะเวลา 22 ปี

 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แซน แมกซ์คอนโทรล

ยังได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้งานที่มีความทันสมัยมาก

ยิ่งขึ้น ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและยังได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของ

สินค้าอุตสาหกรรมชั้นนํา  เช่น KSB , DANFOSS  , SAMSON , CP  และอื่นๆ

 

 

 นโยบายคุณภาพ

 "สินค้ามาตรฐาน บริการพึงพอใจ

 ฉับไวเรื่องจัดส่ง มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

    

วัฒนธรรมองค์กร

  • ทํางานเป็นทีม
  • คิดริเริ่ม สร้างสรรค์
  • มีหัวใจในการบริการ
  • ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

 

Visitors: 44,881